WIQ

חברת סטארטאפ צעירה לניהול תורים מתקדם. הטכנולוגיה מציעה שרותי ניהול תורים דרך הניידים. השם משלב את טכנולוגיית הוואי- פיי והאות ״קיו״ המודגשת אשר משמעותה – תור.

בעיצוב השפה הויזואלית שמנו דגש על פיתוח שפת איקונים המתקשרת את יתרונות המוצר באופן ויזואלי תמציתי וברור.

  • Facebook Classic
  • Google Classic

  DESIGNFUL DESIGN © 2018-2020 . All rights reserved